Araştırmacılar

Öğretim Üyeleri

Ad Soyad

Uzmanlık Alanı

Doç. Dr. Demirkan Çöker

ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Katılar ve Yapılar Mekaniği, Deneysel ve hesaplamalı mekanik, Kırılma Mekaniği, Sürtünme Mekaniği, Malzemelerin yorulması, Kompozit mekaniği, Nanomekanik, Malzemelerin dinamik davranışı

Prof.  H. Bülent Ertan

ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği

Elektrik makinaları: Sarımlı motorlar, Anahtarlı relüktans motorları, Güç elektroniği: Yüksek frekanslı güç kaynakları, Elektrik sürücüleri: Alan yönelimli sürücüler

Prof. Altan Kayran

ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Rüzgar türbin kanat tasarım, analiz, test ve optimizasyonu,Kompozit yapı mekaniği, Yapısal hasar analizi, Yapısal dinamik ve aeroelastisite , Kompozit kiriş, plaka ve kabuk teorisi, Kompozit üretim, Sonlu elemanlar metodu

Yrd. Doç. Dr. Zeynep Kalaylıoğlu

ODTÜ İstatistik

Bayesian İstatistik metodolojisi, İstatistiksel Modelleme (özellikle sağlık, genetik, biyolojik ve kanser verileri), Model seçim kriterleri, MNAR.

Doç. Dr. Melin Şahin

ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Hafif ağırlık ve kompozit yapıların hasar saptaması, Aklıllı yapılar, Yapısal dinamik ve analizi, Biyomalzeme uygulamaları

Prof. İsmail. H. Tuncer

ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Hesaplamalı akışkan dinamiği, Karasız aerodinamik, Kanat profile, Akım kontrolü, Turbomakina kaskat akışları, Overset çözüm ağları, Yapısız çözüm ağları, Paralel hesaplama

Doç. Dr. Oğuz Uzol

ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Türbülans, Gaz türbinleri ve turbomakina, Optik akım tespitleri (Parçacık görüntülemeli hız ölçer, Girişimölçerle parçacık görüntüleme), Rotorlu uçak aerodinamiği, Aktif akış kontrolü

Yrd. Doç. Nilay Sezer Uzol

ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Aerodinamik, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD), Yüksek Performanslı Hesaplama (HPC), Helikopter aerodinamiği, Rüzgar enerjisi, rüzgar türbinleri aerodinamik, Rüzgar türbini kanat tasarımı ve optimizasyonu, Rüzgar türbini uyandırma etkileşimleri, Large Eddy Simülasyonları

Doç. Dr. Bahar Çelikkol Erbaş

Bağlı Araştırmacı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Doğal kaynaklar ve Çevre ekonomisi, Enerji Ekonomosi, Uygulamalı mikroekonomi

Doktora Öğrencileri

Ad Soyad

Uzmanlık Alanı

Gökhan Ahmet

ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Rüzgar potasiyeli belirlenmesi, Hesaplamalı akışkanlar dinamiği, Nümerik hava durumu tahmini

Hooman Amiri

ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Deneysel aerodinamik, Parçacık görüntülemeli hız ölçer, Akış kontrolü

Touraj Farsadi

ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Sabit ve döner kanatların aeroelastisitesi / Aeroelastik dokuma; Titreşim, Yapısal dayanıklılık, dinamik ve kontrol ; Zamana bağlı aerodinamik hesaplamalar; İnce duvarlı yapıların davranışları (kiriş, plaka ve kabuklar), Rüzgar enerjisi, Rüzgar türbini, Kompozit malzemeler

Engin Leblebici

ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Rüzgar potasiyeli belirlenmesi, Hesaplamalı akışkanlar dinamiği, Nümerik hava durumu tahmini

Yashar Ostovan

ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Deneysel aerodinamik, Optik akım tespitleri (Parçacık görüntülemeli hız ölçer, Girişim ölçerle parçacık görüntüleme), Aktif akış kontrolü,  Rüzgar tüneli ölçüm sistemleri, Turbomakina akışları

Başak Zeka

ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama

Kentsel planlama ve kamuoyu kabulü açısından rüzgar türbin sistemlerinin mimari entegrasyonu

Aydın Amireghbali 

ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Kırılma Mekaniği, Kontakt Mekaniği

Anas Abdulrahim

ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Deneysel aerodinamik,  Akışkanlar Mekaniği, Rüzgar Enerjisi, Köprü Aerodinamiği, Optik akış tespiti (Parçacık görüntülemeli hız ölçer)

Yüksek Lisans Öğrencileri

Ad Soyad

Uzmanlık Alanı

Ezgi Anık

ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Rüzgar türbini aerodinamiği, Rüzgar türbin akış kontrolü, Deneysel turbomakina

Miray Arca

ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Kompozit yapı testleri, Deneysel mekanik, Çatlama mekaniği

İbrahim Taha Erseçgin

ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği

Senkron Motorlar, Asenkron Jeneratörler, Güç Elektroniği, Yenilenebilir Enerji, Akıllı Güç Sistemleri

Ozan Gözcü

ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Rüzgar türbin kanatlarının aeroelastik dokuması, Kompozit kiriş analizi, Yapısal dinamik ve aeroelastisite, Rüzgar türbini rotor kanadı dizaynı, Kompozit karakterizasyon testi, Kompozit elemanların mekanik testleri, Türbin kanadı yapısal testleri

Başar Kütükoğlu

ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği

 

İmren Uyar

ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği

 Kompozit yapı testleri, Deneysel mekanik, Kırılma mekaniği

Tansu Sevine

ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Hesaplamalı akışkanlar dinamiği

Özgün Şener

ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği