Ulusal Araştırma Projeleri

2017 National Research Projects

Project Name:  

Kompozit yapılarda eğilme-burulma etkileşiminin sayısal görüntü bağıntı (SGB) yöntemi ile belirlenmesi ve türbin kanatlarında eğilme-burulma etkileşimini kullanarak yatay eksen rüzgar türbinlerinde yük azaltılması

Funding institution: TÜBİTAK

Project Period:  2014 – 2017

Principle Investigator: Prof. Dr. Altan Kayran 


 


2017 International Research Projects

Project Name:WINERCOST

Funding institution: AB

Project Period:  2014 – 2018 (48 month)

Principle Investigator: Türkiye Temsilcisi - Doç. Dr. Oğuz Uzol

Type: COST Action


 


2017 National Research Projects

Project Name: NEWA – Yeni Avrupa Rüzgar Atlası

Funding institution: AB-H2020

Project Period: 2015-2018 (36 months) 

Principle Investigator:  Prof. Dr. İsmail Hakkı Tuncer

Type: Avrupa Birliği H2020 Projesi (ERANET+)