Ulusal Araştırma Projeleri

2017 National Research Projects

Project Name:  

Kompozit yapılarda eğilme-burulma etkileşiminin sayısal görüntü bağıntı (SGB) yöntemi ile belirlenmesi ve türbin kanatlarında eğilme-burulma etkileşimini kullanarak yatay eksen rüzgar türbinlerinde yük azaltılması

Funding institution: TÜBİTAK

Project Period:  2014 – 2017

Principle Investigator: Prof. Dr. Altan Kayran 


 


2017 International Research Projects

Project Name:WINERCOST

Funding institution: AB

Project Period:  2014 – 2018 (48 month)

Principle Investigator: Türkiye Temsilcisi - Doç. Dr. Oğuz Uzol

Type: COST Action