Kompozit Malzeme Laboratuvarı

Kompozit Malzeme Laboratuvarı'nın odaklandığı üç alan bulunmaktadır.

Birinci alan, termal ve mekanik karakterizasyon, ana reçine sistemleri ve fiber güçlendirilmiş olanları da içererek, kompozit malzemelerin davranışları üzerine odaklanmaktadır.

İkinci alan, fiber güçlendirilmiş kompozit malzemelerin üretilmesi üzerine odaklanmaktadır. Bu alan şunları içerir: reçine sistemlerinde kullanılan sertleştirme mekanizmaları, kompozit malzemelerin hasar toleransını arttırmak için teknikler, reçine enjeksiyonlu kalıplama, vakum infüzyon, geçirgenlik testlerinin reçine akışı benzetimi yapılabildiği gibi ayrca bu benzetim farklı kumaş ve reçine sistemlerine de uygulanabilir.

Üçüncü alan, kompozit malzemelerden üretilmiş olan yapıların tasarlanması, analiz edilmesi ve optimizasyonu üzerine odaklanmaktadır.

Kompozit Malzeme Laboratuvarı üç kilit alan üzerine odaklanmaktadır:

    • Kompozit malzeme karakterizasyonu
    • Kompozit malzeme üretimi
    • Kompozit malzemelerden üretilmiş yapıların tasarım, analiz ve optimizasyonu

Laboratuvar kompozit malzemelerden üretilen yapının karakterizasyonu, tasarımı, üretimi, analizi ve optimizasyonu için deneysel ve sayısal benzetim tekniklerinden yaralanmaktadır.

     

Prof. Dr. Altan Kayran

Laboratuvar Koordinatörü

akayran@metu.edu.tr

Deneysel ekipman

    • DMA (Dinamik Mekanik Analizi)
    • DSC (Difarensiyel Tarayıcı Kalorimetre)
    • TGA (Termal Ağırlıksal Analiz)
    • UV-VIS Sipektroskopi
    • FTIR (Fourier Transform Kızılötesi Sipektroskopi)
    • Hızlandırılmış Hava Durumu Testi (Planlanıyor)
    • Polarize mikroskop (Planlanıyor), Akışölçer (Planlanıyor)
    • Zarar vermeyen denetleme sistemi (Planlanıyor, Kesme incelemesi)
    • Mekanik test makineleri (100 kN gerilim/burulum-dinamik, 150 kN Elektormekanik-statik, 100 kN gerilim-sıkıştırma-dinamik)
    • Dijital Görüntü Korelasyon Sistemi (DIC-Aramis 4M/Pontos)
    • Vakum İnfüzyon Sistemi (Mevcut sistem güncellenecektir)

Simülasyon yazılımı

    • RTM-Worx (Reçine akış simülasyonu yazılımı)
    • MSC Patran-Nastran (Sonlu elemanlar yazılımı)
    • CATIA (Bilgisayar destekli dizayn aracı)
    • Abaqus (Sonlu elemanlar yazılımı)
    • Hypersizer (Kompozit analiz ve optimizasyon yazılımı)
    • Samcef (Sonlu elemanlar yazılımı)
    • S4WT (Rüzgar türbini aero-elastiği ve rüzgar türbini sistemlerini dizayn ve analizi)
    • Genesis (Yapısal optimizasyon yazılımı)
    • Visualdoc (Genel optimizasyon yazılımı)
    • VABS (kesit-alanı analizi yazılımı)

Laboratuvar iki ana amaca hizmet etmek için kurulmaktadır:

    • Kompozit malzeme karakterizasyonu, rüzgar enerjisi endüstrisine rotor kanat geliştirme alanında tasarım, analiz ve üretim servislerinin sağlanması
    • Rüzgar türbin kanatları kompozit malzeme tasarımı, üretimi, analizi ve optimizasyonu alanında araştırma

Not: Gelecek nesil türbin sistemleri çok uzun kanatlar üzerine kurulu yüksek güç sistemleri üzerine kurulu olacaktır. Çok uzun kanat tasarımları yeni malzemelerin kullanımı, ağırlığın azaltılması ve kanatlardaki aşırı deformasyonun kontrolü için konseptlerin geliştirilmesi gerekmektedir.