Ulusal Araştırma Projeleri

2017 Ulusal Araştırma Projeleri

Proje Adı:Kompozit yapılarda eğilme-burulma etkileşiminin sayısal görüntü bağıntı (SGB) yöntemi ile belirlenmesi ve türbin kanatlarında eğilme-burulma etkileşimini kullanarak yatay eksen rüzgar türbinlerinde yük azaltılması

Destekleyici Kurum: TÜBİTAK

Süresi: 2014 – 2017

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Altan Kayran