Ulusal Araştırma Projeleri

2017 Ulusal Araştırma Projeleri

Proje Adı:Kompozit yapılarda eğilme-burulma etkileşiminin sayısal görüntü bağıntı (SGB) yöntemi ile belirlenmesi ve türbin kanatlarında eğilme-burulma etkileşimini kullanarak yatay eksen rüzgar türbinlerinde yük azaltılması

Destekleyici Kurum: TÜBİTAK

Süresi: 2014 – 2017

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Altan Kayran 


 


2017 Uluslar Arası Araştırma Projeleri

Proje Adı:WINERCOST

Destekleyici Kurum: AB

Süresi: 2014 – 2018 (48 ay)

Proje Yürütücüsü: Türkiye Temsilcisi - Doç. Dr. Oğuz Uzol

Türü: COST Action