Uluslar Arası Araştırma Projeleri

2017 Uluslar Arası Araştırma Projeleri

Proje Adı:WINERCOST

Destekleyici Kurum: AB

Süresi: 2014 – 2018 (48 ay)

Proje Yürütücüsü: Türkiye Temsilcisi - Doç. Dr. Oğuz Uzol

Türü: COST Action