Yapı ve Malzeme Laboratuvarı

Yapı ve Malzeme Laboratuvarı üç ayrı laboratuvardan oluşmaktadır.

KOMPOZİT MALZEME KARAKTERİZASYONU:

Mevcut Donanımlar

- Dinamik Mekanik Analizör

- Diferansiyel Taramalı Kalorimetre

- Termogravimetrik Analizör

- Fourier Transform Infrared Spektrometresi

-UV Görünür Spektrometre

Planlanan Kabiliyetler

- Fiber Takviyeli Kompozitler için Barcol Sertlik Cihazı

- Hızlandırılmış Çevre Koşulu Test Cihazı

- Polarize Optik Mikroskop

- Kompozit Kanatların Tahribatsız Muaynesi için Shearography test düzeneği

- AFM

  KOMPOZİT ÜRETİMİ:

Mevcut Donanımlar

- RTMWorx : Reçine Akış Süreç Simülasyonu

- Vakum İnfüzyon Sistemi

Planlanan Kabiliyetler

- RTM Test Düzeneği

- Nano Kompozit Üretimi için Püskürtme Cihazı

- Geçirgenlik Ölçüm Test Düzeneği

- Fiber Yerleştirme Makinesi

- Numune Hazırlamak için Elmas Kesici

  - Perdah Makinesi

MEKANİK TESTLER:

Mevcut Donanımlar

- 100 KN Dartec Çekme-Basma Yorulma Test Cihazı

- 10 KN Shimadzu Çekme-Basma Test Cihazı

- HBM MGC Plus data toplama sistemi

- HBM Gerinim Pulları

  - HBM Catman Ölçüm Yazılımı 

Planlanan Kabiliyetler

- 100 KN-1000 Nm Çekme-Burma Yorulma Test Cihazı

- 100 KN Çekme-Basma Test Cihazı

- Lazer Vibrometre

- 10 m Uzunluğa kadar Durgun ve Dinamik Kanat Test Düzeneği

- Dijita Görüntü Korelasyon Sistemi

- Modal Test Yatağı ve Shaker

YAZILIMLAR:

Mevcut Yazılımlar

- Nastran, Abaqus, Ansys, Samcef : Doğrusal ve Doğrusal olmayan yapı analizleri için sonlu elemanlar kodları

- S4WT (Samcef for Wind Turbines) : Rüzgar Türbini Tasarım ve Analiz kodu

- Genesis, Visualdoc, Dot, Bigdot : Yapısal ve Genel Amaçlı Optimizasyon Yazılımları

- Hypersizer, Nastran Laminate Modeler: Kompozit Kanat Tasarım ve Analiz Yazılımları

Planlanan Kabiliyetler

- MSC Fatigue, Design Life : Yorulma Analiz Yazılımı

- nCode Glyph Works : Dayanıklılık ve Yorulma Analizi ile Mühendislik Test Data Analizi için Veri İşleme Sistemi

  - FiberSim