Yapı ve Malzeme Laboratuvarları

Yapı ve Malzeme Laboratuvarı, Havacılık & Uzay ve Rüzgar Enerjisi sektörlerinde kullanılan yapı elemanlarının ve malzemelerin karakterizasyon, mekanik test ve sayısal modellemeleri üzerine çalışmalar yapmaktadır.

Laboratuvar üç bölüme ayrılmaktadır:

·          Kompozit Malzeme Laboratuvarı

·         Yapı Mekaniği ve Malzeme Test Laboratuvarı

·         Yapısal Dinamik Laboratuvarı

                                                                               

    

                                                                                                                                                                                   

Kompozit Malzeme Karakterizasyon Laboratuvarı

  

Yapı Mekaniği ve Malzeme Test Laboratuvarı

  

Yapısal Dinamik Laboratuvarı