Yapı ve Malzeme Laboratuvarları

RÜZGEM Yapı ve Malzeme Laboratuvarları'nda Havacılık-Uzay ve Rüzgar Enerjisi sektörlerinde kullanılan yapısal eleman ve malzemelerin mekanik testleri, karakterizasyonları ve sayısal olarak modellenmeleri üzerine çalışmalar yapılmaktadır.

RÜZGEM Yapı ve Malzeme Laboratuvarları bünyesinde üç özel laboratuvar bulunmaktadır:

Doç. Dr. Demirkan ÇÖKER

Lab Koordinatörü

coker @metu.edu.tr

YAPI ve MALZEME LABORATUVARLARI

Kompozit Malzeme Karakterizasyon Laboratuvarı

“Kompozit Malzeme Karakterizasyon Laboratuvarı'nın” faaliyet gösterdiği üç ana alan bulunmaktadır: Kompozit malzeme karakterizasyonu; Kompozit malzeme üretimi; ve Kompozit malzemelerden oluşan yapıların tasarım, analiz ve optimizasyonu.

Prof. Dr. Altan KAYRAN

Lab Koordinatörü

akayran @metu.edu.tr

Yapısal Mekanik ve Malzeme Test Laboratuvarı

“Yapısal Mekanik ve Malzeme Laboratuvarı'nda”, Havacılık - Uzay ve Rüzgar Enerjisi endüstrilerinde kullanılan yapısal elemanların ve malzemelerin mekanik deneyleri ve sayısal olarak modellenmeleri üzerine çalışmalar yapılmaktadır.

Assoc. Prof. Dr. Demirkan ÇÖKER

Lab Koordinatörü

coker @metu.edu.tr

Yapısal Dinamik Laboratuvarı

“Yapısal Dinamik Laboratuvarı” havacılık ve uzay/ makina/ inşaat mühendisliği yapılarının titreşim ve/veya yapısal dinamik davranışlarının karakterizasyonuna yönelik analiz ve test çalışmaları yapmaktatır.

Prof. Dr. Ozan TEKİNALP

Lab Koordinatörü

tekinalp @metu.edu.tr