Ulusal Araştırma Projeleri

2017 National Research Projects

Project Name:  

Kompozit yapılarda eğilme-burulma etkileşiminin sayısal görüntü bağıntı (SGB) yöntemi ile belirlenmesi ve türbin kanatlarında eğilme-burulma etkileşimini kullanarak yatay eksen rüzgar türbinlerinde yük azaltılması

Funding institution: TÜBİTAK

Project Period:  2014 – 2017

Principle Investigator: Prof. Dr. Altan Kayran