Projeler

2018 National Research Projects

Project Name:Rüzgardan Enerji Üretim Mekanlarının Yer Seçiminde Geçerli Sosyoekonomik, Kültürel ve Çevresel Etki Alanlarına İlişkin "Toplumsal Duyarlılık" Değişkenlerinin Belirlenmesi

Funding İnstitution: BAP

Project Period: Completed

Principle İnvestigator: 


Project Name:Burgulu Yüksek Binaların Tasıyıcı Sistem ve Aerodinamik Özelliklerinin İncelenmesi

Funding İnstitution: BAP

Project Period: Completed

Principle İnvestigator: 


Project Name: Energy generation from renewable energy sources and evaluation of the legal framework 

Funding İnstitution: Muğla Büyükşehir Belediyesi 

Project Period: Completed

Principle İnvestigator: 


Project Name:Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Sektörel Analiz Projesi

Funding İnstitution: AKA Doğrudan Destek 

Project Period: Completed

Principle İnvestigator: 


2018 International Research Projects

Project Name: Legal, Technical and Commercial Roadmap for Supporting Offshore Wind Investments in Turkey

Funding institution: British Embassy Foreign and Commonwealth Office (FCO) Fund

Project Period:  Completed

Principal Investigator: 

Type: