Hakkımızda

ODTÜ – Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (RÜZGEM), 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa dayanılarak, 28 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete ilanı ve Devlet Planlama Teşkilatı’nın (Kalkınma Bakanlığı) üç senelik proje desteği ile kurulmuştur.

Merkez, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinin öncülüğünde, sekiz farklı bölümün (Havacılık ve Uzay, Makine, Elektrik Elektronik, Metalürji ve Malzeme Mühendislikleri ile Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama ve İşletme Bölümleri) işbirliği çerçevesinde faaliyet göstermektedir.

ODTÜ-RÜZGEM, rüzgar enerjisi teknolojilerinde yenilikçi tasarım ve yetkin test/akreditasyon faaliyetleri ile ulusal odak noktası olmak ve uluslararası düzeyde araştırma yapmak uzgörüsüyle kurulmuştur. Merkez, rüzgar enerjisi alanında bilimsel ve teknolojik araştırmalar yaparak özgün teknolojiler geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu yolla, Türkiye’nin rüzgar enerjisi konusunda ortaya koyduğu ulusal hedeflere ulaşabilmesini, bu hedeflere ulaşırken teknolojik dışa bağımlılığı en aza indirmeyi ve dünya rüzgar enerjisi pazarında pay ve söz sahibi olabilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

               

Yapılanma ve altyapı oluşturma süreci devam etmekte olan merkez, rüzgar enerjisi teknolojileri araştırmaları ile ilgili en güncel teknolojiye sahip ölçüm sistemleri ve test düzenekleri ile donatılmakta olan dört ana laboratuvardan oluşmaktadır:

Merkezde rotor aerodinamiği, kanat tasarımı ve optimizasyonu, rüzgar türbin sistem tasarımı, rüzgar çiftliği tasarımı ve optimizasyonu, topoğrafik analizler ve mikro-yerleştirme, enerji depolama, güç elektroniği ve akıllı-şebeke sistemleri, yenilikçi kontrol teknikleri ve adaptif kontrol, akıllı yapılar, kompozit malzemeler (termoplastikler), kompozit malzeme mekaniği, malzeme karakterizasyonu, hasar mekaniği, yapısal optimizasyon, yapısal dinamik ve aeroelastisite, kompozit malzemeler için yenilikçi üretim teknikleri, kule ve temel tasarımı, mimari ve bölgesel entegrasyon konularında çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır.

RÜZGEM'in ulusal ve uluslararası çeşitli platformlarda üyelikleri bulunmaktadır. Ulusal alanda, Yenilenebilir Enerji, Eko-sistemler ve Sürdürülebilirlik Araştırma Platformu (Yesap), Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) ve Rüzgar Enerjisi Teknoloji Platformu (RETEP) üyesi olan RÜZGEM; uluslararası alanda rüzgar enerjisi konusunda Avrupa'daki öncü platformlardan Avrupa Enerji Araştırmaları Birliği – Rüzgar Ortak Programı (EERA JP Wind – European Energy Research Alliance) assosiye üyesi ve Avrupa Rüzgar Enerjisi Akademisi (EAWE – European Academy of Wind Energy) asil üyesidir.

ARAŞTIRMA ALANLARI

RÜZGEM bünyesinde gerçekleştirilecek araştırmalar temelde “Rüzgar Enerjisi ve Rüzgar Türbin Sistemleri” üzerine odaklanmaktadır. Çalışmalar, öncelikle teknolojik  gelişme ve ayrıca sosyo-ekonomik ilerleme olmak üzere iki ana başlık altında ele alınmaktadır. Merkez aşağıda belirtilen çalışma alanlarında ulusal ve uluslararası araştırmalar ve projeler yürütmeyi amaçlamaktadır:

 Teknolojik Gelişme

 • Türbin kanatlarının aerodinamik ve yapısal tasarım optimizasyonu
 • Zamana göre değişken rotor aerodinamiği
 • Aktif akış kontrolü
 • Rüzgar çiftlikleri tasarım ve optimizasyonu
 • Topoğrafik analiz ve mikro-yerleştirme
 • Enerji depolama
 • Yenilikçi kontrol konseptleri ve adaptif kontrol
 • Akıllı yapılar
 • Kompozit yapılar ve kompozit malzeme mekaniği
 • Hasar mekaniği
 • Yapısal optimizasyon
 • Yapısal dinamik ve aeroelastisite
 • Kompozit kanatlar için yenilikçi üretim teknikleri

 Sosyo-Ekonomik İlerleme

 • Mimari ve bölgesel entegrasyon
 • Rüzgar enerjisi konusunda kamusal farkındalık ve sahiplenmenin arttırılması
 • Rüzgar enerjisi konularının kamusal ihtiyaç ve tercihlere uyumu için yollar aranması 

Yönetmelik

Organizasyon Yapısı