Kompozit Malzeme Karakterizasyon Laboratuvarı

Kompozit Malzeme Karakterizasyon Laboratuvarında, Havacılık - Uzay ve Rüzgar türbini endüstrilerinde kullanılan kompozit malzemelerin karakterizasyonu, üretimi ve bu malzemelerden oluşan yapıların tasarım, analiz ve optimizasyonu üzerine deneysel ve sayısal çalışmalar yapılmaktadır. Laboratuvarın faaliyet gösterdiği üç ana alan bulunmaktadır.

•          Kompozit malzeme karakterizasyonu
•          Kompozit malzeme üretimi
•          Kompozit malzemelerden oluşan yapıların tasarım, analiz ve optimizasyonu

Laboratuvarın ilk faaliyet alanı baz reçine sistemleri ve elyaf takviyeli kompozitler başta olmak üzere kompozit malzemelerin termal ve mekanik davranışlarının karakterizasyonudur.

Laboratuvarın ikinci faaliyet alanı elyaf takviyeli kompozitlerin üretimidir ve reçine sistemlerinde kullanılan güçlendirme mekanizmaları; kompozit malzemelerin hasar toleransını geliştirmek

amacıyla kullanılan teknikler;farklı kumaş ve reçine sistemlerinin reçine enjeksiyonlu kalıplama, vakum infüzyon, geçirgenlik testi gibi proseslerinde reçine akış simülasyonları ve üretim

yönteminin elyaf takviyeli kompozitlerin mekanik özelliklerine etkileri gibi konuları kapsar.

Laboratuvarın üçüncü faaliyet alanı ise kompozit malzemelerden oluşan yapıların deneysel ve sayısal

yöntemler kullanılarak tasarımı, analizi ve optimizasyonudur.

Test Ekipmanları

“Kompozit Malzeme Karakterizasyon Laboratuvarı”nda yer alan ölçüm cihazları:

-       Perkin Elmer – Lambda 35 UV/Vis Spektrofotometre Cihazı
-       Perkin Elmer – DSC 4000 Diferansiyel Taramalı Kalorimetre Cihazı
-       Perkin Elmer – TGA 4000 Termogravimetrik Analiz Cihazı
-       Perkin Elmer – Spectrum Two Spektrometre Cihazı
-       Perkin Elmer – DMA 8000 Dinamik Mekanik Analiz Cihazı

“Yapısal Mekanik ve Malzeme Test Laboratuvarı”nda yer alan test cihazları:

-       Dartec 100 kN Servohidrolik Eksenel Test Cihazı
-       MTS 250 kN Servohidrolik Eksenel Yorulma Test Cihazı
-       MTS 100 kN – 1100 N×m Servohidrolik Eksenel / Torsiyon Yorulma Test Cihazı
-       MTS 100 kN Elektromekanik Eksenel Test Cihazı & MTS -100 – +350 °C İklimlendirme Kabini

Laboratuvarlarda kullanılan ölçüm ve görüntüleme ekipmanları:

-       3 Boyutlu Sayısal Görüntü Bağıntı Sistemi
-       Gerinim Pulu Enstrümentasyonu

                        

 Cihazların teknik özelliklerine ve detaylı test kabiliyetlerine buradan ulaşabilirsiniz.

İletişim

Prof. Dr. Altan Kayran 
ODTÜ – Havacılık ve Uzay Mühendisliği Öğretim Üyesi,  
RÜZGEM – Kompozit Malzeme Karakterizasyon Laboratuvarı Koordinatörü 
Tel:(+90-312) 210 4274 
e-posta: akayran @metu.edu.tr 
Web: http://www.ae.metu.edu.tr/~kayran/
Onur Ali BATMAZ
Bilimsel Proje Uzmanı, 
RÜZGEM – Yapı ve Malzeme Laboratuvarları Sorumlusu 
Tel: (+90-312) 210 8237 
e-posta: obatmaz @metu.edu.tr