Hesaplamalı Aerodinamik Laboratuvarı

RÜZGEM Hesaplamalı Aerodinamik Laboratuvarı, rüzgar türbini rotor aerodinamiği, airfoil ve rotor pala tasarımı ve analizleri, akış kontrol sistemleri, rüzgar türbini iz etkileşimleri ve rüzgar çiftliklerinin simülasyonları üzerine çalışmalar yapmaktadır.

Sayısal çalışmalar, merkez bünyesinde geliştirilmiş özgün yazılımlarla birlikte çeşitli açık kaynaklı kodlar ve çeşitli ticari yazılım paketleri ile sürdürülmektedir. Airfoil ve rotor analizlerinde, momentum teorisi ve pala-elemanı teorisi tabanlı analizlerden, Potansiyel akış çözümlerine ve ileri Navier-Stokes tabanlı akış simülasyonlarına kadar çeşitli yöntemler kullanılmaktadır: BEM, Panel/Serbest-İz Metodları, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) Simülasyonları: Reynolds-Ortalamalı Navier-Stokes (RANS), Büyük Eddy Simülasyonları (LES).

RÜZGEM bünyesinde, sayısal çalışmalarda kullanılan çeşitli yazılımlar ise şunlardır:

  • BEM: AeroBEM_RZGM
  • PANEL: AeroSIM_RZGM, AeroSIM+
  • HAD: FlowSIM_RZGM
  • WindSIM
  • CFD++
  • SU2
  • OPENFOAM
TASARIM ve SAYISAL ANALİZ ÇALIŞMALARI

Airfoil and Rotor Design and Performance Analyses

Wind Turbine Rotor CFD Simulations

Unsteady CFD Simulations: High-Rise Buildings, Ship Airwake

Wind Turbine Wake Interactions Aerodynamic Simulations (Panel Methods, CFD)

Wind Farm CFD Simulations / Wind Resource Simulations

Doç. Nilay Sezer Uzol 
ODTÜ – Havacılık ve Uzay Mühendisliği Öğretim Üyesi  
RÜZGEM – Hesaplamalı Aerodinamik Laboratuvarı Koordinatörü 
Tel:(+90-312) 210 4299 
e-posta: nuzol @metu.edu.tr
Web: http://users.metu.edu.tr/nuzol/