Yapı ve Malzeme Laboratuvarları

Yapı ve Malzeme Laboratuvarları

“Yapı ve Malzeme Laboratuvarları”nda, Havacılık - Uzay ve Rüzgar Enerjisi sektörlerinde kullanılan yapısal eleman ve malzemelerin mekanik testleri, karakterizasyonları ve sayısal olarak modellenmeleri üzerine çalışmalar yapılmaktadır.

“Yapı ve Malzeme Laboratuvarları” bünyesinde üç özel laboratuvar bulunmaktadır: 

   

   

   

KOMPOZİT MALZEME KARAKTERİZASYON LABORATUVARI 

YAPISAL MEKANİK VE MALZEME TEST LABORATUVARI 

YAPISAL DİNAMİK  LABORATUVARI 

Havacılık - Uzay ve Rüzgar türbini endüstrilerinde kullanılan kompozit malzemelerin karakterizasyonu, üretimi ve bu malzemelerden oluşan yapıların tasarım, analiz ve optimizasyonu üzerine deneysel ve sayısal çalışmalar yapmaktadır.

Havacılık - Uzay ve Rüzgar Enerjisi endüstrilerinde kullanılan yapısal elemanların ve malzemelerin mekanik deneyleri ve sayısal olarak modellenmeleri üzerine çalışmalar yapmaktadır.

Havacılık – Uzay, Makina ve İnşaat mühendisliği yapılarının titreşim ve yapısal dinamik davranışlarının karakterizasyonu üzerine analiz ve test çalışmaları yapmaktadır.

 

Prof. Dr. Altan Kayran 
ODTÜ – Havacılık ve Uzay Mühendisliği Öğretim Üyesi 
RÜZGEM – Kompozit Malzeme Karakterizasyon Laboratuvarı Koordinatörü 
Tel: (+90-312) 210 4274 
e-postal: akayran @metu.edu.tr
Web: http://www.ae.metu.edu.tr/~kayran/
Prof. Dr. Demirkan Çöker 
ODTÜ – Havacılık ve Uzay Mühendisliği Öğretim Üyesi  
RÜZGEM – Yapısal Mekanik ve Malzeme Test Laboratuvarı Koordinatörü 
Tel:(+90-312) 210 4253 
e-posta: coker @metu.edu.tr  
Web: http://users.metu.edu.tr/coker/index.html
Prof. Dr. Ozan Tekinalp 
ODTÜ – Havacılık ve Uzay Mühendisliği Öğretim Üyesi
RÜZGEM – Yapısal Dinamik Laboratuvarı Koordinatörü 
Tel:(+90-312) 210 4287 
e-posta: tekinalp @metu.edu.tr  
Web: http://ae.metu.edu.tr/~ozan/
Onur Ali BATMAZ 
Bilimsel Proje Uzmanı 
RÜZGEM – Yapı ve Malzeme Laboratuvarları Sorumlusu
Tel: (+90-312) 210 8237
e-posta: obatmaz @metu.edu.tr