RÜZGEM 5. İzmir Rüzgar Sempozyumu ve Sergisi'nde – İzmir, 3-4-5 Ekim 2019

RÜZGEM'den katılım sağlayanların bilgisi aşağıda yer almaktadır. Daha fazla bilgiyi buradan alabilirsiniz.