Kompozit Malzeme Karakterizasyon Laboratuvarı Mekanik Test Ekipmanları

KOMPOZİT MALZEME KARAKTERİZASYON LABORATUVARI MEKANİK TEST EKİPMANLARI VE DETAYLI TEST KABİLİYETLERİ

UV-Vis Cihazı

•Marka/Model: Perkin Elmer/Lambda 35

•Dalga boyu aralığı: 190 – 1100 nm

•Bant genişliği: 0.5 – 4 nm

•UV-Vis, malzemelerin görünür ışığa karşı absorbans ve reflektans değerlerini ölçmek için kullanılmaktadır.

DSC Cihazı

•Marka/Model: Perkin Elmer/DSC 4000

•Minimum sıcaklık: -100 °C

•Maksimum sıcaklık: 450 °C

•Teknoloji: Termal analiz

•DSC, numune ısıtılırken, soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarını ölçmek için kullanılmaktadır.

TGA/FT-IR Cihazı

Sağ:

•Marka/Model: Perkin Elmer/TGA 4000

•Maksimum sıcaklık: 1000 °C

•Teknoloji: Termal analiz

•TGA, malzemelerde sıcaklığın veya zamanın bir fonksiyonu olarak meydana gelen kütle kaybı ve/veya kazanımlarını belirlemek için kullanılmaktadır.

Sol:

•Marka/Model: Perkin Elmer/Spectrum Two

•Çalışma sıcaklığı: 5 – 45 °C

•Teknoloji: Kızılötesi

•FT-IR, TGA sırasında çıkan gazların neler olduğunu üzerindeki spektrumlardan belirlemek için kullanılır.

DMA Cihazı

•DMA, malzemelerin üzerine belirlenen bir frekansta artıp azalan yük uygulayarak malzemelerin viskoelastik özelliklerini ölçmek için kullanılmaktadır.

•Marka/Model: Perkin Elmer/DMA 8000

•Dinamik kapasite: 0 – 600 Hz

•Minimum sıcaklık: -190 °C

•Maksimum sıcaklık: 400 °C

•Teknoloji: Termal analiz