ODTU RUZGEM araştırmacıları 3-5 Ekim 2019’da 5’inci İzmir Ruzgar Kongresi’ne katıldı

ODTU RUZGEM araştırmacıları, 3-5 Ekim 2019 tarihinde İzmir’de düzenlenen 5’inci İzmir Rüzgar Sempozyumu ve Sergisi’ne 9 bildiri sunarak katılım sağladı. İki yılda bir düzenlenen ve rüzgar enerjisinin çeşitli boyutları ile ele alındığı bu kongrenin programı ve ayrıntılı bilgi kongre internet sayfasında bulunabilir: http://www.ruzgarsempozyumu.org/

Sunulan bildirilerin başlıkları ve yazar isimleri şu şekildedir:

Yatay Eksenli Rüzgar Türbini Kanadı ve Kanat Profillerinin BEM ve CST Metotları ve Genetik Algoritma Kullanarak Aerodinamik Optimizasyonu
Keriman Oğuz, Nilay Sezer Uzol

Rüzgâr Türbini Kanat Yunuslama Açısı Kontrolcüsü Tasarımı ve Performans Analizi
Mustafa Şahin, İlkay Yavrucuk

Rüzgâr Türbini Rotorları İçin Kalın Kanat Profillerinin HAD Simülasyonları
Ezgi Orbay Akcengiz, Nilay Sezer Uzol

Tabakalı Kompozitlerde Düşük Hızlı Darbeye Bağlı Hasarın Sayısal Olarak İncelenmesi
Miraç Onur Bozkurt, Demirkan Çöker, Levend Parnas

Kompozit Rüzgâr Türbini Kanadının Mukavemet Özelliklerinin Progresif Hasar Analizi Yardımıyla İyileştirilmesi
Can Muyan, Demirkan Çöker

Rüzgâr Enerji Dönüşümü Emülasyon Sistemi
Siamak Pourkeivannour, H. Bülent Ertan

Yatay Eksenli Rüzgâr Türbinleri İçin Gürbüz Tasarım Yöntemi
A. Hazal Altuğ Yalçın, İlkay Yavrucuk, Oğuz Uzol

Tekil Kazık Temelli Açık Deniz Rüzgâr Türbinlerinin Avrupa’daki Gelişimi
Baran Kaya, Elif Oğuz

Deniz Üstü Rüzgâr Türbinleri: Temel Tipi Seçimi ve Gerekli Deniz Tabanı Zemin Araştırmaları
Nejan Huvaj, Eray Caceoğlu, Yelaman Baidol