Yüksek Başarımlı Hesaplama Laboratuvarı

RÜZGEM Yüksek Başarımlı Hesaplama Laboratuvarı rüzgar enerjisi araştırma ve eğitim faaliyetleri için gerekli paralel hesaplama ortamını sağlamaktadır.

RÜZGEM bünyesindeki YBH Paralel Bilgisayarları'nın özellikleri:

  • 2 Linux öbek bilgisayarlar: Atmaca ve Poyraz
   • Toplam 576 işlemci
   • 10GbE ağ bağlantısı
  • Ön Sunucu:
   • 32Tb saklama alanı
   • Nvidia Tesla M2090 GPU - 512 işlemci
  • Poyraz Öbek Bilgisayar:
   • 8 nodes
   • 4 AMD Opteron 6276 2.3 GHz CPUs with 16 cores and a 256Gb of shared memory at each node
  • Atmaca Öbek Bilgisayar:
   • 8 nodes
   • 2 Intel Xeon 1.6 GHz CPUs with 4 cores and a 32Gb of shared memory at each node
  • Torque/PBS ile iş gönderme/koşturma
  • Çeşitli geliştirme araçları, açık yazılım ve ticari yazılımlar.

YBH Paralel Bilgisayar'ın Kullanım Şartları'na buradan ulaşabilirsiniz.

Prof. Dr. İsmail Hakkı Tuncer
ODTÜ – Havacılık ve Uzay Mühendisliği Öğretim Üyesi  
RÜZGEM – Yüksek Başarımlı Hesaplama Laboratuvarı Koordinatörü 
Tel:(+90-312) 210 4299 
e-posta: ismail.h.tuncer @ae.metu.edu.tr
Web: http://ae.metu.edu.tr/tuncer/
Doç. Nilay Sezer Uzol 
ODTÜ – Havacılık ve Uzay Mühendisliği Öğretim Üyesi  
RÜZGEM – Hesaplamalı Aerodinamik Laboratuvarı Koordinatörü 
Tel:(+90-312) 210 4299 
e-posta: nuzol @metu.edu.tr
Web: http://users.metu.edu.tr/nuzol/
Özgür Yalçın 
ODTÜ – Havacılık ve Uzay Mühendisliği Doktora Öğrencisi  
RÜZGEM/Havacılık ve Uzay Müh. - Öbek Bilgisayar Yöneticisi 
Tel:(+90-312) 210 4279 
e-posta: oyalcin @ae.metu.edu.tr
Hüseyin Can Önel 
ODTÜ – Havacılık ve Uzay Mühendisliği Doktora Öğrencisi  
RÜZGEM/Havacılık ve Uzay Müh. - Öbek Bilgisayar Yöneticisi 
Tel:(+90-312) 210 4296 
e-posta: canon @metu.edu.tr
Örnek HAD Çalışmaları