İdari Merkez

Dr. Oğuz UZOL
Müdür, Rüzgem
Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr., Havacılık ve Uzay Müh. Böl., ODTÜ
Tel: 312-210-7467 
e-posta: uzol @ metu.edu.tr

Dr. Demirkan ÇÖKER
Müdür Yardımcısı, Rüzgem
RÜZGEM – Yapısal Mekanik ve Malzeme Test Laboratuvarı Koordinatörü
Prof. Dr., Havacılık ve Uzay Müh. Böl., ODTÜ
Tel: 312-210-4253
e-posta: coker @metu.edu.tr

Dr. Elif OĞUZ
Müdür Yardımcısı, Rüzgem
Doç. Dr., İnşaat Müh. Böl., ODTÜ
Tel: 312-210-5451
e-posta: elifoguz @ metu.edu.tr

Tan ATUK
Bilimsel Proje Uzmanı,
Büyük Rüzgar Tüneli Koordinatörü, RÜZGEM
(Lisans: Kimya Mühendisliği)
Tel: 312-210-7467
e-posta: atuktan @metu.edu.tr

Songül ÖZDEMİR 
Merkez İdari Uzmanı, RÜZGEM  
Tel: 312-210-8452
e-posta: songuloz @metu.edu.tr

Gökhan GÜRÜN
Bilimsel Proje Uzmanı, RÜZGEM
(Lisans: Makina Mühendisliği)
Tel: 312-210-7467
e-posta: gurun @metu.edu.tr

Anas ABDULRAHIM
Bilimsel Proje Uzmanı, RÜZGEM
(Doktora Adayı: Havacılık ve Uzay Mühendisliği)
Tel: 312-210-7467 
e-posta: anas.abdulrahim @metu.edu.tr

M. Onur BOZKURT
Bilimsel Proje Uzmanı, RÜZGEM
(Yüksek Lisans: Havacılık ve Uzay Mühendisliği)
Tel: 312-210-7467
e-posta: onurboz @metu.edu.tr

Emre KARABAKLA
Bilimsel Proje Uzmanı, RÜZGEM
(Yüksek Lisans Öğrencisi: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği)
Tel: 312-210-7467
e-posta: emrek @metu.edu.tr

Dr. Mustafa ŞAHİN
Dr. Öğretim Görevlisi, RÜZGEM
(Doktora: Havacılık ve Uzay Mühendisliği)
Tel: 312-210-7467
e-posta: musahin33 @gmail.com

Ezgi ORBAY AKCENGİZ
Öğretim Görevlisi, RÜZGEM
(Doktora Adayı, Havacılık ve Uzay Mühendisliği)
Tel: 312-210-7467
e-posta: eorbay @metu.edu.tr

Devrim YILDIZ 
Merkez İdari Sekreteri, RÜZGEM,
Tel: 312-210-7467
e-posta: devrim @metu.edu.tr

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa PERÇİN
RÜZGEM – Deneysel Aerodinamik Laboratuvarı Koordinatörü
Dr. Öğretim Üyesi, Havacılık ve Uzay Müh. Böl., ODTÜ
Tel: 312-210-4282
e-posta: percin @metu.edu.tr

Doç. Dr. Nilay SEZER UZOL
RÜZGEM – Hesaplamalı Aerodinamik Laboratuvarı Koordinatörü
Doç. Dr., Havacılık ve Uzay Müh. Böl., ODTÜ
Tel: 312-210-4299
e-posta: nuzol @metu.edu.tr

Prof. Dr. İsmail Hakkı TUNCER
RÜZGEM – Yüksek Başarımlı Hesaplama Laboratuvarı Koordinatörü
Prof. Dr., Havacılık ve Uzay Müh. Böl., ODTÜ
Tel: 312-210-4289
e-posta: ismail.h.tuncer @ae.metu.edu.tr

Prof. Dr. Altan KAYRAN
RÜZGEM – Kompozit Malzeme Karakterizasyon Laboratuvarı Koordinatörü
Prof. Dr., Havacılık ve Uzay Müh. Böl., ODTÜ
Tel: 312-210-4274
e-posta: akayran @metu.edu.tr

Prof. Dr. Demirkan ÇÖKER
RÜZGEM – Yapısal Mekanik ve Malzeme Test Laboratuvarı Koordinatörü
Prof. Dr., Havacılık ve Uzay Müh. Böl., ODTÜ
Tel: 312-210-4253
e-posta: coker @metu.edu.tr

Prof. Dr. Ozan TEKİNALP
RÜZGEM – Yapısal Dinamik Laboratuvarı Koordinatörü
Prof. Dr., Havacılık ve Uzay Müh. Böl., ODTÜ
Tel: 312-210-4287
e-posta: tekinalp @metu.edu.tr

Dr. Öğretim Üyesi Ozan KEYSAN
RÜZGEM – Elektromekanik Laboratuvarı Koordinatörü
Dr. Öğretim Üyesi, Elektrik ve Elektronik Müh. Böl., ODTÜ
Tel: 312-210-7586
e-posta: keysan @metu.edu.tr