Yönetim Kurulu

             Prof. Dr. İsmail Hakkı Tuncer

Yönetim Kurulu Başkanı ve Merkez Müdürü

(Havacılık ve Uzay Mühendisliği)

Prof. Dr. Ozan Tekinalp

Yönetim Kurulu Üyesi

(Havacılık ve Uzay Mühendisliği)

Prof. Dr. Altan Kayran

Yönetim Kurulu Üyesi

(Havacılık ve Uzay Mühendisliği)

Prof. Dr. Anlı Ataöv

Yönetim Kurulu Üyesi

(Şehir ve Bölge Planlama)

Yrd. Doç. Dr. Gökhan O. Özgen

Yönetim Kurulu Üyesi

(Makina Mühendisliği)

Yrd. Doç. Dr. Nejan Huvaj Sarıhan

Yönetim Kurulu Üyesi

(İnşaat Mühendisliği)

Yrd. Doç. Dr. Ozan Keysan

Yönetim Kurulu Üyesi

(Elektrik ve Elektronik Mühendisliği)