Projeler

2018 Ulusal Araştırma Projeleri

Proje Adı:Rüzgardan Enerji Üretim Mekanlarının Yer Seçiminde Geçerli Sosyoekonomik, Kültürel ve Çevresel Etki Alanlarına İlişkin "Toplumsal Duyarlılık" Değişkenlerinin Belirlenmesi

Destekleyici Kurum: BAP

Süresi: Tamamlandı

Proje Yürütücüsü: 


Proje Adı: Burgulu Yüksek Binaların Tasıyıcı Sistem ve Aerodinamik Özelliklerinin İncelenmesi

Destekleyici Kurum: BAP

Süresi: Tamamlandı

Proje Yürütücüsü: 


Proje Adı: Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak enerji üretimi ve bu konudaki yasal çerçevenin değerlendirilmesi

Destekleyici Kurum: Muğla Büyükşehir Belediyesi 

Süresi: Tamamlandı

Proje Yürütücüsü: 


Proje Adı: RÜZTEK – Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Sektörel Analiz Projesi

Destekleyici Kurum: AKA Doğrudan Destek 

Süresi: Tamamlandı

Proje Yürütücüsü: 


2018 Uluslar Arası Araştırma Projeleri

Proje Adı: Legal, Technical and Commercial Roadmap for Supporting Offshore Wind Investments in Turkey

Destekleyici Kurum: 

British Embassy Foreign and Commonwealth Office (FCO) Fund

Süresi: Completed

Proje Yürütücüsü: 

Türü: