RÜZGEM TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi - 1. Enerji Konferansı’nda -13-14 Mart 2014

RÜZGEM, 13-14 Mart 2014 tarihlerinde, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Sadık Kakaç ve Yrd. Doç. Dr. Özgür Ünver tarafından düzenlenen 1. Enerji Konferansına katıldı.

“Enerji ve Çevre/Ülkemizde Durum" başlıklı toplantı kapsamındaki, enerji uzmanları, akademisyenler ve özel sektörden konuşmacılar temiz enerji politikaları, enerji verimliliği, rüzgar, güneş, biyo, hidro, nükleer ve jeo termal enerji konularındaki görüşlerini açıkladılar. Enerji ekonomisi ve teknolojisi üzerine çalışan akademisyenleri bir araya getiren konferansta Merkez Başkanımız Doç. Dr. Oğuz Uzol, Yard. Doç. Dr. Nilay Sezer Uzol ile birlikte, Türkiye’de rüzgar enerjisinin durumu ve RÜZGEM ile ilgili bir sunum yaptı.