Araştırma Alanları

RÜZGEM bünyesinde gerçekleştirilecek araştırmalar temelde “Rüzgar Enerjisi ve Rüzgar Türbin Sistemleri” üzerine odaklanmaktadır. Çalışmalar, öncelikle teknolojik  gelişme ve ayrıca sosyo-ekonomik ilerleme olmak üzere iki ana başlık altında ele alınmaktadır. Merkez aşağıda belirtilen çalışma alanlarında ulusal ve uluslararası araştırmalar ve projeler yürütmeyi amaçlamaktadır:

 Teknolojik Gelişme

    • Türbin kanatlarının aerodinamik ve yapısal tasarım optimizasyonu
    • Zamana göre değişken rotor aerodinamiği
    • Aktif akış kontrolü
    • Rüzgar çiftlikleri tasarım ve optimizasyonu
    • Topoğrafik analiz ve mikro-yerleştirme
    • Enerji depolama
    • Yenilikçi kontrol konseptleri ve adaptif kontrol
    • Akıllı yapılar
    • Kompozit yapılar ve kompozit malzeme mekaniği
    • Hasar mekaniği
    • Yapısal optimizasyon
    • Yapısal dinamik ve aeroelastisite
    • Kompozit kanatlar için yenilikçi üretim teknikleri

 Sosyo-Ekonomik İlerleme

    • Mimari ve bölgesel entegrasyon
    • Rüzgar enerjisi konusunda kamusal farkındalık ve sahiplenmenin arttırılması
    • Rüzgar enerjisi konularının kamusal ihtiyaç ve tercihlere uyumu için yollar aranması