Dr. Burak Gözlüklü ODTÜ M. Parlar Yılın Tezi Ödülü'nü almaya hak kazandı – ODTÜ, Ankara, 19 Aralık 2014

Merkezimiz Yapısal Mekanik ve Malzeme Laboratuvarı direktörü Doç. Dr. Demirkan Çöker danışmanlığında, Burak Gözlüklü tarafından hazırlanan "Bükümlü ve Kalın Kompozit Laminatlardaki İntersonik Delaminasyonun Sanki-Statik Yük Altında Modellenmesi" başlıklı doktora tez çalışması ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. PARLAR Eğitim ve Araştırma Vakfı Yılın Tezi Ödülünü almaya hak kazanmıştır.