RÜZGEM-Seminer, Dr. Burak Gözlüklü, ODTÜ, Ankara, 29 Aralık 2015

Dr.Burak Gözlüklü tarafından 29 Aralık Salı saat 12:30 da  ,"Systems Thinking in Engineering Business",konusunda RÜZGEM Seminer Salonunda bir seminer yapılacaktır.