RÜZGEM-Seminer, Dr. Iskender Gökalp, ODTÜ, Ankara, 9 Aralık 2016

 Dr. Iskender Gökalp tarafından 9 Aralık Cuma saat 12:45 de, " An Overview of Aerospace Propulsion Research at ICARE-CNRS, Orleans, France.", konusunda RUZGEM Seminer Salonunda bir seminer yapılacaktır.