RÜZGEM-Seminer,Fatih Ertinaz, ODTÜ, Ankara, 30 Haziran 2015

Fatih Ertinaz tarafından 30 Haziran Salı  saat 14:00 da   "Atmospheric Boundary Layer Simulations over Complex Terrains using OpenFOAM" konusunda RUZGEM Toplantı odasında bir seminer yapılacaktır.