Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Sektörel Analiz Projesi: PROJE SONUÇ RAPORU

RÜZGEM olarak, Ankara Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Ortadoğu Teknopark A.Ş. (ODTÜ Teknopark) iştiraki ile gerçekleştirilen “Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Sektörel Analiz Projesi” tamamlanmıştır.

Proje çerçevesinde, Ankara başta olmak üzere rüzgâr teknolojileri sektörü ve etkileşim halinde olduğu diğer sektörlerle (havacılık ve inşaat) ilgili şehirlerde (İstanbul, İzmir ve Eskişehir), sektörel mevcut durum analizleri yapılmış; oyuncular tespit edilmiş; işbirliği, teknolojik ve bilimsel danışmanlık konularındaki sorun, ihtiyaç ve yatırım planları ile ilgili bilgiler edinilmiştir. Kısa, orta ve uzun vadelerde sektörlerin rüzgar teknolojileri konusundaki ihtiyaçları ve yatırım planları ana hatlarıyla tespit edilmiştir. Bu tespitler doğrultusunda rüzgâr enerjisi, havacılık ve inşaat sektörlerindeki AR-GE yatırımlarını öncelik sırasına koymak, kalifiye iş gücü yetiştirmek ve rüzgâr teknolojilerinde Ankara’yı cazibe merkezi haline getirmek amacıyla katılımcılar tarafından çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Projenin tüm çalışma ve sonuçlarının yer aldığı rapor buradan ulaşabilirsiniz.